3D printer maakt kopie kinderhart

3D modellen in medische zorg

Sinds de introductie van de 3D printer in het begin van de jaren ‘00 zijn de toepassingen voornamelijk op het gebied van architectuur, wetenschap en kunst te vinden geweest. Dat deze uitvinding in potentie ook op medisch vlak ingezet zou kunnen worden was wel al duidelijk maar hoe en op welke wijze nog niet. Daar is in het afgelopen decennia verandering in gekomen. In de kaakchirurgie zijn deze printers bijvoorbeeld al gemeengoed geworden en hebben veel tandartspraktijken er eentje in gebruik voor het vervaardigen van bruggen en kronen. Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat deze techniek ook gebruikt zou gaan worden voor het vervaardigen van botprotheses en allerlei andere solide lichaamsonderdelen. Met de eventuele komst van zoiets als een bio printer, zou in theorie ook zelfs levende materie gemaakt kunnen worden. De tussenstap in die ontwikkelingen is het maken van exacte kopieën van organen ter bestudering voorafgaand aan een operatie. Zo wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van 3D modelleringen bij hartoperaties en dan met name bij baby’s en kleine kinderen. Eind 2014 werd het leven gered van een drie maanden oude baby waar de techniek werd gebruikt ter voorbereiding van een riskante hartoperatie. Door het namaken van een op schaal vergrootte kopie konden de doctoren een grondige analyse maken van het probleem en de wijze waarop de operatie het beste zou kunnen worden uitgevoerd.

3d geprint kinderhart

Bestudering kopie kinderhart voorafgaand aan operatie

Het betreffende meisje, genaamd Jasmijn werd geboren met een complexe hartafwijking waardoor een operatie nodig was om een gat te dichtte tussen de twee hartkamers. De ingreep vereist dat er een of twee kamers worden gecreëerd en normaal gesproken wordt die beslissing gemaakt op basis van een echo en afzonderlijke plaatjes van een CT scan. Door het 3D hart kopie te bestuderen konden de chirurgen vooraf aan de operatie al met autoriteit beslissen dat er een twee kamer hart van te maken was. Voorheen kon het zo zijn dat die beslissing tijdens de operatie moest worden gemaakt waardoor kostbare tijd verloren ging. Een uitermate belangrijke beslissing aangezien de kwaliteit van leven en de levensverwachting een stuk groter is met een twee kamer hart.

3D hart op basis van CT scan

Het 3D hart word gemaakt op basis van een supersnelle CT scan die binnen een seconde het hele hart kan afbeelden. In het geval van Jasmijn werd de vervaardiging van het hart nog door een tweede partij uitgevoerd. In de toekomst is het idee dat ziekenhuizen dat zelf gaan doen. De techniek is met de eerder vermelde voorbeelden van kaak chirurgische protheses al in huis. De stap om ook deze complexe kopieën te maken is daarmee al in de meeste ziekenhuizen aanwezig.