Lichaamslengte blijkt factor voor hart- en vaatziekten

hart en vaatziekten featured

Zoals alom bekend zijn hart en vaatziektes een van de grootste doodsoorzaken in Nederland. Voor vrouwen is dit zelfs de nummer een doodsoorzaak en bij de mannen is alleen kanker de ziekte die jaarlijks meer levens eist.

Invloed van andere aandoening op hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten blijken niet op zichzelf te staan maar zijn in verband te brengen met andere aandoeningen die de kans op hart en vaatziektes vergroten. Zo hebben mensen met parodontitis (een ernstige ontsteking van het tandvlees) bijvoorbeeld een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Dit omdat de bacteriën die deze aandoening veroorzaken ook voor infecties kunnen zorgen in de bloedsomloop. Ook is er een correlatie tussen het ontstaan van hart- en vaatziekten en de mate waarin dit in de rest van de familie voorkomt. Het ontstaan van hart- en vaatziekten blijkt ook een erfelijke component te bevatten. Hartspierziektes, hartritmestoornissen en trombose, om er een aantal te noemen zijn ten dele genetisch bepaalt. Recentelijk onderzoek heeft daar nog een oorzakelijke factor op genetisch niveau aan toegevoegd namelijk lichaamslengte. Daarbij willen wij wel meteen benadrukken dat niet alle kleine mensen zich nu zorgen hoeven te maken. Andere factoren zoals roken en een ongezonde levensstijl blijken namelijk nog altijd bepalender te zijn bij het ontstaan van aandoeningen van het hart en de bloedsomloop.

Kleine mensen ontvankelijker voor hart- en vaatziekten

Onderzoek aan de Universiteit van Leicester heeft duidelijk gemaakt dat de genen die bepalend zijn voor lichaamslengte ook een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Deze conclusie is getrokken na onderzoek van zo’n 200 duizend mensen waar 180 genen werden bestudeerd die bepalend zijn voor lichaamslengte. De onderzoeksgroep bestond uit 65 duizend mensen met hartkwalen en 128.00 mensen die daar niet onder te leiden hadden. Vervolgens werd gekeken in welke mate de aanwezigheid van hart- en vaatziekten in verband kon worden gebracht met de lichaamslengte van de proefpersonen. Daarbij zijn de Engelse wetenschappers op een aantal verassende resultaten gestuit. Zo blijkt dat met elke 2,5 inch (6,35 cm) de kans op hart- en vaatziekten met 13,5 procent lager ligt. Ook constateerde de onderzoekers dat de genen die bepalend zijn voor lichaamslengte ook een negatieve invloed te hebben op de productie van cholesterol en vetten. Kleine(re) mensen hebben een verhoogde productie van cholesterol en vetten die op hun beurt oorzakelijk zijn te liniëren aan het ontstaan van dit soort aandoeningen. Het onderzoek heeft ook naar voren gebracht dat lengte genen in negatieve zin invloed hebben op de groei en ontwikkeling van bloedvaten die op hun beurt in relatie staan tot het ontstaan van hart- en vaatziekten.