Ons hart, van levensbelang

De bouw en werking van ons hart
Het hart is een van de vele spieren in ons lichaam en draagt zorg voor het rondpompen van ons bloed. Spieren en organen worden zo voorzien van de broodnodige zuurstof en voedingsstoffen. Om deze belangrijke taak goed te kunnen volbrengen, bestaat het hart uit twee boezems en twee kamers, die worden afgesloten door vier hartkleppen. De rechterboezem ontvangt het bloed na zijn rondreis door het lichaam. Dit zuurstofarme bloed wordt via de rechterkamer de longslagader ingepompt. Na de opname van zuurstof in de longen, stroomt het bloed de linkerboezem in. Deze rondgang wordt de korte bloedsomloop genoemd. Vanuit de linkerboezem gaat het bloed de linkerkamer in. Van hieruit wordt het via de aorta weer ons lichaam ingepompt. Dit noemt men de grote bloedsomloop.

Het zuurstofrijke bloed wordt via slagaders door ons lichaam vervoerd. Hier komt veel druk bij kijken en dat is de reden dat slagaders over een stevige, elastische wand beschikken. Op diverse plekken in ons lichaam vertakken de slagaders zich tot haarvaten. Via de dunne wand van de haarvaten worden zuurstof en voedingsstoffen uitgewisseld met de rest van het lichaam. De afvalstoffen die vrijkomen worden door de haarvaten afgevoerd. Het zuurstofarme bloed wordt door aders naar het hart vervoerd.

Wat er gebeurt bij hartfalen
Spieren, en dus ook het hart, trekken samen door elektrische prikkels. Bij een gezond hartritme trekken de boezems en kamers in steeds dezelfde volgorde en in een bepaald ritme samen. In rusttoestand is dit circa 60 tot 70 keer per minuut. Het kan voorkomen dat het hart de prikkels niet goed verwerkt, door falen van de boezems en/of de kamers. Dit noemt men respectievelijk boezemfibrilleren en kamerfibrilleren. In het eerste geval trekken de boezems niet meer samen en moeten medicijnen of een elektrische shock er voor zorgen dat het ritme weer op orde komt. Bij kamerfibrilleren is sprake van een wirwar aan prikkels en wordt er geen bloed meer naar de hersenen gepompt. Men spreekt in dit geval van een circulatie- of hartstilstand. In een dergelijke situatie is defibrillatie van het hart vereist.