Volgende poging D66: Iedereen automatisch orgaandonor

orgaandonor

Wel of geen orgaandonatie? Op dit moment beslissen familieleden over jouw organen als je zelf geen donorcodicil ingevuld hebt. Maar in de toekomst zou dit anders kunnen zijn: wie niet kiest, zegt ja. Kamerlid Pia Dijkstra (D66) komt met een initiatiefwet nadat eerdere pogingen faalden.

Hoe werkt het automatisch donorschap?

Je bent volgens deze wet dus donor, tenzij je expliciet – middels een bezwaar – laat weten dat je dit niet wil. Iedere Nederlander krijgt simpel gesteld een brief met de vraag ‘ja of nee?’ Als de reactie uitblijft, krijgt de persoon zes weken later opnieuw een brief: ‘ja of nee?’. Als de reactie wederom uitblijft, is de persoon automatisch orgaandonor. Momenteel werkt het zo dat als je geen keuze hebt gemaakt over orgaandonatie, je familie beslist.

Actief Donorregistratiesysteem

Maar dit betekent dat mensen die hun post niet openen, opeens orgaandonor worden. “Dat kan”, zegt Dijkstra, “maar je kunt de keuze altijd weer aanpassen. Bovendien worden mensen natuurlijk geacht hun post te openen.” Het doel van de wet is dus niet om mensen die geen donor willen zijn toch te tackelen, maar om een systeem op te stemmen waarin mensen gedwongen worden om een keuze te maken. “Hebben ze hun post niet geopend? Dan krijgen ze, bijvoorbeeld, op het gemeentehuis bij het ophalen van hun paspoort te horen dat ze nog een keuze moeten maken. Zo zijn er allerlei manieren om mensen te herinneren aan de manier waarop ze geregistreerd staan.”

Verschil met poging 2012

Dijkstra pleit al langer voor een wijziging in de wet op het gebied van donorregistratie. Haar wetsvoorstel werd vorig jaar aangepast na de kritiek dat nabestaanden te weinig invloed zouden hebben. In het nieuwe wetsvoorstel is daarom een grotere rol voor familieleden weggelegd. Zo kunnen zij de donorregistratie ongedaan maken als zij aannemelijk kunnen maken dat de overledene geen donor wilde zijn, maar bijvoorbeeld de post niet had geopend.

De vooruitzichten

Ongeveer 40 procent van de Nederlanders heeft vastgelegd wat zijn of haar wensen omtrent orgaandonatie zijn na overlijden. Hoewel de Tweede Kamer zich zorgen maakt over het beperkt aantal orgaandonoren in ons land, heeft de wet van Dijkstra nog geen meerderheid weten te vergaren.

Eerder dit jaar werd wel geconcludeerd dat de wachtlijsten in 2015 met 9 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2014. Dit is vooruitgang, natuurlijk, maar ondertussen zijn er nog altijd 1041 mensen die wachten op een orgaan. Volgens een Amerikaans onderzoek is het gemiddeld 3 procent van deze mensen dat wacht op een hart.

Ga naar Donorregister.nl om jouw keuze te registreren.