Vrouwen hebben meer kans op hart- en vaatziekten

Bij hartkwalen denkt men vaak eerder aan mannen, dan aan vrouwen. Toch zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Het is echter wel zo dat vrouwen over het algemeen ouder zijn dan mannen wanneer de hartklachten zich voor het eerst aandienen. Bovendien is er niet alleen sprake van een verschil in leeftijd wanneer de eerste klachten zich aandienen, maar ook de symptomen kunnen anders verlopen. Bij mannen uiten over het algemeen de klachten zich in eerste instantie in beklemming en drukkende pijn op de borst met mogelijke uitstraling naar armen en kaken. Bij vrouwen daarentegen, kan dit zich ook uiten in vermoeidheid, ernstige slapeloosheid, duizeligheid en kortademigheid. Omdat dit niet de kenmerkende symptomen van hartklachten zijn, willen hartklachten bij vrouwen nog wel eens over het hoofd gezien worden. Neem daarom dit soort klachten altijd serieus.

media_xl_1216007